پرتقال وارداتی و ایرانی در بازار

تفاوت پرتقال وارداتی و ایرانی در چیست؟ آیا قیمت پرتقال در این دو نوع عادلانه است؟ پرتقال وارداتی در بازار وجود دارد یا پرتقال قاچاق؟ بیشترین ضرر از وجود پرتقال خارجی در بازار متوجه چه کسانی می شود؟
جدیدا انواع پرتقال خارجی در بازار وجود دارد که اسم های عجیب و غریب و فریبنده ای دارد و قیمت گزافی نیز برای آن باید پرداخت در صورتی که به خاطر مسافت انتقال طعم بدی داشته و فقط تفاله آن باقی مانده است و مصرف کننده باید هزینه اسم خارجی آن را فقط بپردازد.

بازار پرتقال ایرانی

پرتقال وارداتی و قاچاق در بازار

چرا باید واردات پرتقال و میوه های دیگر در کشور وجود داشته باشد در حالیکه در شمال و جنوب این کشور پرتقال هایی مثل پرتقال جهرم، بم، کازرون، مازنداران و بابل با طعم بسیار لذیذ به عمل می آید و با قیمت مناسب تر به بازار عرضه می شود و این چنین تولید کننده داخلی که با هزینه ملی و روش های سنتی سالم ترین پرتقال و میوه را تولید می کند متضرر شده در حالیکه قدرت عرضه در بازار داخلی را دارد. اگر بازار هنوز با عرضه این پرتقال تامین نمی شود بهتر است واردات این میوه قانونی و از نوع مناسب باقیمت کنترل شده باشد نه این که با فروش از ارگانی به ارگان دیگر قیمت کاذب و گزافی پیدا کند و پرتقال وارداتی با این هزینه بالا به مصرف کننده برسد. هرچند برای پرتقال شمال و جنوب کشور نیز این امر اتفاق می افتد و تولید کننده و مصرف کننده متضرر شده و فقط واسطه ها از این تولید داخلی سود می برند.
این سوال وجود دارد که پرتقال قاچاق وارداتی که با نام هایی مثل ترکیه و مصر در بازار وجود دارد چگونه به داخل قاچاق شده است که کانتینر های با تناژ بالا از دید ماموران مربوطه پنهان مانده است؟ چگونه قدرت پیگیری این حجم پرتقال وارداتی در بازار داخلی وجود ندارد؟
این میوه ها بیشتر در سطح شهر ها و میوه فروشی ها عرضه شده و به میدان های تره بار برده نمی شود که پیگیری آن راحتتر باشد اینجاست که باید پیدا کنیم پرتقال فروش را؟
البته ارگان های مربوطه با کنترل های بیشتر سعی برکنترل این موارد دارند تا مصرف کنندگان در بازار برای خرید پرتقال مرغوب و میوه های داخلی با قیمت مناسب دچار مشکل نشوند.

منبع: مرکبات ایران