نمایندگی فروش پرتقال گلدانی

پرتقال گلدانی یا پرتقال کوچک تزیینی یکی از گرانترین انواع مرکبات تولید شده در ایران می باشد. پرتقال کامکوات پرطرفدار می باشد و نسبت به مرکبات دیگر، خواص مهم تری دارد.

پرتقال گلدانی در گلدان های بزرگ نگهداری می شود. از شرایط نگهداری پرتقال کامکوات، رطوبت فراوان و آفتاب زیاد، می باشد.

پرتقال کامکوات از ویتامین ث زیادی برخوردار است. پرتقال کامکوات بعنوان یک پرتقال تزیینی در آپارتمان قابل نگهداری می باشد.

پرتقال کامکوات در فواصل نزدیک، نیاز به آبیاری دارد. و حدود شش ساعت باید در معرض آفتاب قرار بگیرد.

پرتقال کامکوات با پوست خورده می شود و مقداری تلخ می باشد. مربای کامکوات هم بسیار خوشمزه می باشد و خواص بی نظیری دارد.