نمایندگی فروش پرتقال توسرخ

آیا در شهر شما نمایندگی های فروش پرتقال تو قرمز وجود دارد؟ همه مرکبات دارای چند بخش می باشند و خصوصیات و ویژگی های هر بخش به چه صورتی است؟

همه مرکبات دارای 4 قسمت می باشند که عبارتند از:

  • اولین قسمت آن، پوست ضخیم و تلخی می باشدکه در معرض تمام آلودگی ها و یا سموم کشاورزی قرار می گیرد.
  • دومین بخش، پوست نرم و سفید رنگی می باشد که در مرکباتی مانند پرتقال و نارنج قطورتر و ضخیم تر نسبت به نارنگی می باشد.
  • سومین بخش، پوست شفاف و نازک می باشد که روی قسمت گوشتی و آبدار این میوه را پوشانده است.
  • چهارمین قسمت، همان قسمت آبدار و خوشمزه مرکبات می باشد که دارای مقدار زیادی مواد مغذی می باشد.