نمایندگی فروش پرتقال تامسون

نمایندگی ای که در شهر شما می توان پرتقال تامسون خریداری کرد در چه منطقه ای از شهر قرار دارد؟ آیا در ایران پرتقال قابل کشت است؟

در کشور ایران انواع پرتقال در سرتاسر ایران کشت می شود یکی از این نوع پرتقال های که در کشور ایران کشت می شود.

تامسون است پرتقال تامسون نیز خود دارای انواع مختلفی می باشد که تامسون شمال و خونی در شهرهای شمالی کشور ایران و همچنین تامسون جنوب در شهرهای جنوبی کشور ایران کشت می شود.

لازم به ذکر است شما می توانید با مراجعه به نمایندگی های عرضه کننده این نوع پرتقال بهترین پرتقال های کشت شده در کشور را خریداری کنید.