قیمت پرتقال والنسیا مناسب صادرات

پرتقال های والنسیا با توجه به مزیت هایی همچون قیمت های مناسب که دارند، برای صادرات به کشورهای مختلف، گزینه سودآوری خواهند بود.
بهترین شرایط آب و هوایی برای کشت مرکباتی همچون پرتقال های والنسیا با توجه به دیررس بودن آن، داشتن آب و هوایی معتدل در فصل زمستان خواهد بود و شهرهای جنوبی از جمله جیرفت از جمله موقعیت هایی است که توانایی لازم برای برداشت این نوع مرکبات را خواهد داشت.
در حال حاضر در کشور ما با توجه به اهمیت گسترش صادرات مرکبات در جهت رونق بخشیدن به وضعیت اقتصادی، شاهد بهبود کیفیت پرتقال های برداشت شده و بسته بندی شده در باغ های شمال و همچنین جنوب ایران هستیم.

صادرات پرتقال به عراق

عراق از جمله کشورهایی است که مراوده های اقتصادی قابل توجهی در حوزه های مختلف از جمله در عرصه پرتقال و مرکبات دارد و در این زمینه با ایجاد موقعیت همکاری به صورت اینترنتی نیز توانسته ایم قیمت های رقابتی و مستقیم از باغدار را عرضه نماییم.
منبع: مرکبات ایران