قیمت پرتقال تامسون مناسب صادرات

پرتقال های تامسون کشت شده در شمال ایران برای صادرات، گزینه مناسب خواهد بود که انجام این امر، نیاز به دریافت قیمت های رقابتی خواهد داشت.
با توجه به حمایت های صورت گرفته از سوی دولت از تولید کنندگان و کشاورزان داخلی برای گسترش ظرفیت های کشت محصولات از جمله انواع مرکبات نظیر پرتقال های تامسون، شاهد این مسئله نیز هستیم که یک موقعیت خوب تجاری در عرصه صادرات این نوع میوه ها فراهم شده است تا بتوان ضمن انجام یک سرمایه گذاری مناسب، به دریافت بیشترین میزان سودآوری نیز اقدام نمود.
در حال حاضر بازار کشور ما به یکی از پیشرفته ترین حوزه های اقتصادی تبدیل شده است که در عرصه های متعددی از جمله مرکبات و پرتقال مازندران می توان اقدام به صادرات پرسودی نمود و تامین بار مورد نیاز مشتریان را توانسته ایم از طریق این سایت، امکان پذیر سازیم.

صادرات پرتقال ایران به عراق

عراق از جمله بازارهای تجاری در ارتباط با ایران می باشد که موقعیت لازم برای صادرات مرکباتی از قبیل پرتقال تامسون را خواهد داشت و در حال حاضر نیز توانسته ایم تامین بار مورد نیاز مشتریان در حجم های مختلف را به صورت مستقیم، امکان پذیر ساخته تا به قیمت های رقابتی دسترسی داشته باشند.
منبع: مرکبات ایران