قیمت فروش پرتقال ژاپنی

قیمت فروش پرتقال ژاپنی در کشور ایران به چه صورت است؟ شرایط نگهداری این گیاه به چه صورت است؟ آیا درخت پرتقال ژاپنی یک گیاه آپارتمانی است؟

در ختان کامکوات یا همان پرتقال ژاپنی باید در فضای باز و محیط بیرون نگهداری شوند چرا که وجود حشرات گرده افشانی این گیاه صورت می گیرد و این عمل برای ثمردهی این درخت بسیار ضروری است.

ولی اگر گیاه در محیط خانه نگهداری کنید به دلیل اینکه حشرات کم هستند باید برای ثمردهی این گیاه گرده افشانی به صورت دستی انجام گیرد.