قیمت خرید پرتقال از باغات جهرم

پرتقال های برداشت شده در باغات جهرم نیز با بیشترین تنوع در گونه ها در حال کشت می باشد که در خرید عمده آن ها با قیمت های متنوعی همراه هستیم.
میوه پرتقال از دسته مرکباتی می باشد که در آب و هوای مختلف با ویژگی های متنوعی رشد می نماید و در این زمینه جهرم شیراز دارای گسترده ترین باغ های مرکبات از جمله در خصوص پرتقال می باشد و انواع گونه های قابل کشت در باغ های جهرم، مربوط به پرتقال های نیول، توسرخ و همچنین معمولی و نافدار می باشد و هر کدام از این پرتقال های معرفی شده دارای ویژگی های ظاهری و حتی خواصی منحصر به فردی خواهند بود.
در شناخت ویژگی های یک پرتقال خوب شمال، می توان به شاخصه های متعددی توجه نمود که از جمله آن ها دارا بودن پوست های نازک بوده و در کنار آن نرم بودن نیز از جمله ویژگی هایی است که می تواند به خوب بودن پرتقال های برداشت شده دلالت نماید.

میوه پرتقال

صادرات میوه پرتقال به عراق

عراق به عنوان یکی از بازارهای پرسود اقتصادی به منظور صادرات انواع پرتقال های ایرانی از جمله پرتقال های جهرم شیراز خواهد بود و با توجه به حجم های بالای برداشتی در خصوص پرتقال های جهرم، بهترین موقعیت برای سورت نمودن و بسته بندی و همچنین صادرات آن فراهم شده است.
منبع: مرکبات ایران