قیمت خرید پالپ پرتقال تازه

آیا قیمت خرید پالپ پرتقال تازه نسبت به پالپ پرتقال چند روزه مانده متفاوت است؟ نام دیگر پرتقال سیاورز چه می تواند باشد و چزء چه خانواده ای از گیاهان است؟
پرتقال سیاورز یا همان تنکابنی یکی دیگر از انواع خانواده پرتقال می باشند که در مناطقی که آب و هوای گرمسیری دارند رشد می کنند. زمان برداشت محصول این نوع درختان پرتقال اواخر فصل پاییز یا اوایل فصل زمستان است. پرتقال نیز مانند سایر میوه های مانند آلو و سیب می توان برای درمان و جلوگیری از حمله های آپاندیسیت استفاده کرد .
منبع: مرکبات ایران