قیمت انواع پرتقال قبرس

قیمت انواع پرتقال قبرس در ایران به چه صورتی است؟ پرتقال ایرانی که در قرن 11 پرورش داده اند از نظر انداره و مزه به چه صورت بوده است و امروزه چه نوع پرتقالی را در ایران پرورش می دهند؟

در قرن 11 میلادی ایتالیایی ها نوعی پرتقال ایرانی در کشور خود پرورش داده اند که تلخ بوده ولی در قرن 15 میلادی تاجران پرتغالی از هندوستان پرتقال های آوردند که شیرین و آبدار بوده است.

همین دلیل  باعث می شود که نام این میوه در بسیاری از زبان های دنیا مانند یونان، ترکی، ایرانی و … مشابه کشور پرتغال است.