قیمت انواع پالپ پرتقال طبیعی

قیمت انواع هر محصولی فرق دارد و مثلا قیمت یک نوع از محصول خاصی با یک نوع دیگر از همان محصول متفاوت است. قیمت انواع پالپ پرتقال طبیعی نیز متفاوت می تواند باشد.
پالپ پرتقال ها در انواع مختلف و در شرکت های مختلفی تولید می شوند. قیمت انواع این آب میوه ها با توجه به شرکت تولید کننده و کیفیت تولید متفاوت است. قیمت انواع پالپ پرتقال طبیعی در برندهای مختلف، متفاوت است. پالپ پرتقال ها همان آب میوه هستند با این تفاوت که دانه های میوه پرتقال در داخل این آب میوه ها موجود است.

منبع: مرکبات ایران