فروش ویژه پرتقال دزفول

پرتقال درجه یک شهر دزفول با قیمت مناسب به فروش ویژه می رسد. پرتقال دزفول بسیار خوش خوراک و شیرین و همچنین آبدار می باشد. آیا می دانید دلیل بوجود آمدن پرتقال های مرغوب در شهر دزفول چیست؟

دزفول یکی از شهر های شمالی استان خوزستان می باشد که در زمینه ی تولید مرکبات در استان خوزستان حرف اول را می زند.

مرکباتی مثل لیمو شیرین، پرتقال، گریپ فروت و لیمو ترش در باغ های شهر و روستاهای دزفول کشت و برداشت می شود.

آغاز برداشت پرتقال دزفول

بیش از پنج هزار هکتار از اراضی شهر دزفول تحت کشت انواع مرکبات می باشد.
برداشت پرتقال و نارنگی دزفول از آبان ماه آغاز می شود. ضمن آنکه پرتقال استان را تامین میکند. مقداری از پرتقال دزفول به کشورهای همسایه صادر می شود. بیشترین صادرات پرتقال به کشور روسیه می باشد.

پرتقال های دزفول شیرین و آبدار می باشد به همین علت از ارقام پرفروش در بازار ایران می باشد.
فروش ویژه پرتقال و مرکبات دزفول هر ساله در فصل برداشت این محصول صورت می گیرد.