فروش عمده پالپ پرتقال درجه یک

فروش عمده در بیشتر آب میوه ها هم رایج است و می توان با قیمت مناسب از آن ها تهیه نمود. فروش عمده پالپ پرتقال درجه یک نیز وجود داشته و می توان در مواقع نیاز از آن ها خریداری نمود.
در برخی آب میوه ها تکه هایی از خود میوه در داخل آن ها می باشد. به این گونه آب میوه ها، آب میوه پالپ دار گفته می شود. بعضی از این آب میوه های پالپ دار فروش عمده نیز دارند. از جمله می توان به فروش عمده پالپ پرتقال درجه یک اشاره نمود. پالپ پرتقال ها به دلیل داشتن تکه پرتقال در داخل آب میوه از ویتامین C بیشتری برخوردارند.

منبع: مرکبات ایران