عرضه پرتقال واشینگتنی و تامسون و فراست

چه نوع پرتقال هایی در ایران تکثیر یافته است؟ نوع مرغوب پرتقال واشینگتنی در کدام نواحی کشت می شود؟ عرضه پرتقال تامسون و فراست در بازار کدام مناطق مرغوب با قیمت مناسب می باشد؟

تکثیر انواع پرتقال واشینگتنی و تامسون در ایران

یکی از انواع مرغوب پرتقال که در ایران تکثیر یافته است پرتقال واشینگتن است که آن را پرتقال واشینگتن ناول یا نافی نیز می نامند. درخت این نوع پرتقال کوتاه است و در مقابل سرما مقاوم می باشد. این گروه پرتقال دارای گوشت پر رنگ و پوست متوسط می باشد و میوه آن درشت است و وزن هر میوه 200 تا 500 گرم هست و بذر و دانه کمی در آن وجود دارد. درخت این میوه در مقابل گرما و دمای زیاد مقاوم نیست و محصول خوبی نمی دهد برای همین در مناطق جنوب این محصول کیفیت خوبی ندارد و بیشتر در نواحی شمال کشور نوع مرغوب آن را می توان کاشت.
یکی دیگر از پرتقال هایی که در شمال کشور به دلیل رطوبت مناسب باردهی مناسب دارد پرتقال تامسون ناول می باشد که در شمال به نام پرتقال فلسطینی شناخته می شود. میوه آن نسبت به نوع واشینگتنی کوچک تر بوده و پوست نازک و صاف تری دارد و رنگ پوست آن روشن تر می باشد. گوشت این نوع پرتقال پر آب تر بوده و زودرس تر از واشینگتنی می باشد.
فراست ناول نیز در شمال ایران به عمل می آید. میزان اسید این میوه زیادتر و طعم ترش تری دارد و دیررس تر می باشد. میوه کوچکتر و پر آبی دارد و خوش عطر و طعم تر انواع دیگر می باشد. این پرتقال در نواحی جنوبی و مرکزی نیز باردهی مناسبی دارد و می توان در بازار عرضه نوع مرغوب از این پرتقال را از شمال و جنوب دید.

پرتقال واشینگتن

منبع: مرکبات ایران