عرضه انواع پرتقال گلدانی

آیا در گل فروشی های که در نزدیکی محل زندگی شما این درخچه های پرتقال های گلدانی به فروش می رسد؟ آیا درخچه های آن ها رد مقابل سرما مقاوم هستند؟

افرادی که محیط منزلشان کوچک است و محیطی برای پرورش و کاشت درختانی مانند مرکبات ندارند می توانند از یک گرنه درخت پرتقال که می توان آن را در گلدان پرورش داد استفاده کنند.

نام این نوع درخت پرتقال کامکوات می باشد. این درخت میوه در زمستان و به سرما حساس است به همین دلیل باید آن را در برابر سرمازدگی محافظت کرد تا در معرض وزش بادهای زمستانی قرار نگیرد.