عرضه انواع پرتقال بیروتی

مراکز عرضه کننده پرتقال بیروتی در ایران در کجا قرار دارد؟ ریشه پرتقال بیروتی از کجا نشات می گیرد و منشا اصلی آن در چه کشوری بوده است؟

پرتقال بیروتی که به نام های پرتقال یافا یا فلسطینی نیز شهرت دارد. این گیاه جزء خانواده درختان مرکبات می باشد.

و از مشخصه های میوه این نوع درخت پرتقال دارای ویژگی های چون درای پوست ضخیم و کم گوست آن اشاره کرد.

همچنین میوه این درخت پرتقال خوش طعم و بسیار معطر با بوی خوشی است.