ضررهای استفاده ی زیاد از پرتقال

آیا استفاده ی زیاد از پرتقال میتواند ضرر برای بدن داشته باشد؟ خوردن پرتقال به همراه ماهی چه ضررهایی دارد؟ آیا پرتقال برای کسانی که بیماری های کبدی دارند مضر است؟
با اینکه این میوه دارای خواص بی شماری برای بدن انسان میباشد ولی درخوردن آن نباید زیاده روی کرد. مصرف بیش از اندازه ی آن در طول یک روز برای یک فرد میتواند باعث سوختن معده و ایجاد عمل رفلاکس شود. البته بد نیست این را هم بدانید که خوردن این میوه همراه با ماهی میتواند باعث ایجاد سو هاضمه در فرد شود. افرادی که نیز از بیماری های کبدی رنج میبرند باید بسیار درخوردن این میوه هوشیار عمل کنند زیرا این میوه دارای ماده ای است که میتواند برای این افراد باعث درد و ناراحتی شود.
منبع: مرکبات ایران