صادرات تناژبالا پرتقال تامسون داراب

پرتقال تامسون داراب با تناژبالا به صورت عمده در صادرات به تمامی نواحی داخلی و خارجی ارائه می شود.
با بررسی های به عمل آمده مشخص شده که بهایی که مردم کشورهای مختلف برای خرید محصولات مرکبات و پرتقال تامسون می پردازند، بسیار زیاد است. اما خوشبختانه ایران به عنوان صادرکننده در جدول صادرات جهانی مقام هفتم را از آن خود نموده و در پرورش پرتقال به خودکفایی و کارآفرینی دست آوردهایی شگفت را به نمایش گذاشته است. داراب با ارسال تناژبالا انواع پرتقال تامسون در بسته بندی های مختلف و متفاوت در صادرات از موفقیتی ارزشمند بهره برده و روزانه به میزان اعتبار محصولات خود می افزاید.
منبع: مرکبات ایران