صادرات بهترین پرتقال تامسون نوبل

تامسون از بهترین گونه های پرتقال نوبل می باشد که موقعیت های صادرات آن نیز با توجه به کیفیت و ویژگی های مثبت آن وجود دارد.
پرتقال ها از انواع مرکبات می باشد که در شهرهای شمالی ایران با بیشترین ظرفیت، شاهد تولید و برداشت آن ها هستیم و از ویژگی های این درختان می توان به همیشه سبز بودن آن ها اشاره نمود که در حال حاضر انواع گونه های مختلف از جمله پرتقال های تامسون، در حال رشد و برداشت می باشند.
کشورهای متعددی در جهان هستند که سرمایه گذاری های لازم برای کشت میوه های پرتقال و مرکبات را به انجام می رسانند و کشور برزیل در این زمینه با توجه به ظرفیت های تولیدی خود، در سال 2005 به عنوان اولین کشور شناخته شده است به گونه ای که ایران در آن زمان، رتبه هشتم را از آن خود نموده بود اما امروزه شاهد این مسئله هستیم که با افزایش ظرفیت های تولیدی پرتقال و مرکبات، موقعیت های صادراتی آن نیز فراهم شده است.

پرتقال تامسون

انواع پرتقال تامسون شمال

پرتقال های تامسون در بازار شمال ایران از انواع گونه های مختلف برداشت می شوند که این مسئله سبب می شود تا یک موقعیت ویژه برای صادرات نیز وجود داشته باشد و از همین رو زمینه های همکاری را برای مشتریان خود از طریق این سایت، فراهم ساخته ایم.
منبع: مرکبات ایران