خرید پستی پرتقال ساری

شاید بدانید که شهر ساری مرکز استان مازندران، پرتقال های مرغوب مانند پرتقال خونی و پرتقال تامسون در باغات وسیع تولید و برداشت می کند.
خاک حاصلخیز و آب و هوای مناسب پرتقال های مرغوب و آبدار را پرورش می دهد.

ارقام متنوعی از پرتقالها مانند پرتقال خونی، محلی و تامسون از پرتقال های خوشمزه ساری می باشد.
پرتقالها ی ساری از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند. پرتقال خواص فراوانی دارد. با خوردن پرتقال، آرامش از دست رفته تان را بازیابید.

پرتقال می تواند آرامش را بوجود بیاورد. مصرف پرتقال از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری می کند و سبب تقویت معده و دستگاه گوارشی می شود.

پرتقال و آب پرتقال کلسیم فراوانی دارد. برای همین برای کودکانی که در مرحله رشد قرا دارند بسیار مناسب است.