خرید پرتقال تامسون شهسواری

پرتقال تامسون  بهترین پرتقال شمال می باشد. شهسوار از مناطق مرکبات خیزی می باشد که پرتقال تامسون باکیفیت شهسواری را تولید می کند.

شهسوار که برخی آنرا با نام تنکابن می شناسند. تنکابن از آب و هوا و شرایط مناسبی برای کشت و پرورش پرتقال تامسون مرغوب برخوردار می باشد. سالانه در فصل برداشت تامسون، انبوهی از این پرتقال در شهسوار برداشت می شود و به شهر های مختلف فرستاده می شود.

شرایط عالی در شهسوار سبب می شود پرتقال تامسون این شهر، بسیار آبدار و گوشتی و همچنین خوش طعم باشد.

استفاده از پرتقال پوست صورت را شفاف می کند و بدن را ضدعفونی می کند. خرید این میوه ی زمستانی و مصرف آن سبب تامین ویتامین ث در بدن می شود که سبب پیشگیری از بیماری هایی مثل سرماخوردگی می شود.