خرید و فروش بهترین پرتقال مازندران

بهترین پرتقال ایران در مازندران پرورش داده می شود که با توجه به آمار اعلام شده تامین کننده ۶۰ درصد مرکبات موردنیاز کشور می باشد. خرید و فروش پرتقال این منطقه از اهمیت ویژه ای در بازار میوه برخوردار است.
خرید و فروش پرتقال در فصل پاییز و زمستان پر رونق بوده بخصوص به عنوان میوه ی شب عید بسیار مورد توجه قرار می گیرد.
در شهرهای مختلف مازندران مرغوب ترین پرتقال تولید و وارد بازار می شود. این میوه در شمال کشور بهترین ثمردهی را داشته که علت آن شرایط مناسب آب و هوایی می باشد.
محصول فوق گونه های متنوعی داشته که خواص فراوان آن در کنار خوش طعم بودن، باعث محبوبیت بیشتر آن شده است.