خرید انواع پرتقال ژاپنی

آیا در کشور ایران می توان انواع پرتقال ژاپنی را خریداری کرد؟ درخت پرتقال ژاپنی و همچنین میوه آن دارای چه ویژگی های می باشند؟

شکوفه های درخت پرتقال ژاپنی که همان کامکات ها به رنگ سفید و برگ های این درخت سبزه تیره و درخشان و براق هستند و میوه این درخت نیز 4 تا 5 سانتی متر طول دارد و به رنگ نارنجی طلایی است.

زمان رسیدن میوه آن از اواسط فصل پاییز تا اواسط فصل زمستان می باشد. اگر از این درختان به خوبی و تحت شرایط خاص نگهداری شود می توانید می توانید از آن ها میوه های زیادی برداشت کرد.