خریدار پالپ پرتقال تازه درجه یک

پالپ پرتقال تازه درجه یک از کیفیت بالاتری نسبت به دیگر انواع پالپ برخوردار است و این دلیلی است تا این نوع پالپ خریدار زیادی داشته باشد.
پالپ پرتقال هر چه تازه تر باشد ویتامین های آن بیشتر حفظ میشود کیفیت آن بالاتر و از درجه یک به حساب می آید و همین دلیلی است که تعداد خریداران این نوع پالپ نسبت به دیگر انواع پالپ بیشتر است. خریداران زیادی مشتری این نوع پالپ هستند که از جمله کارخانه های تولید انواع ابمیوه و کیک و کلوچه میباشند
منبع: مرکبات ایران