تولید کننده پرتقال والنسیا

آیا تولید کنندگان آبمیوه می توانند به راحتی در کشور ایران پرتقال والنسیا را خریداری کنند؟ آیا این نوع پرتقال در کشور ایران کشت می باشد؟

شاید تا به حال دیده باشید که پتوها یا لیاس های که نیاز ندارید را در کمد نگه داری می کنید و بعد از مدتی که به سراغ آن ها می روید می بید که بوی نم و رطوبت و همچنین بید زده است.

شما برای جلوگیری از این مشکل می توانید چند دانه میخک را در یک پرتقال قرار داده و ما بین آن ها قرار دهید تا در کل ریشه بید را از بین ببرد.