تولید بهترین پرتقال توسرخ

پرتقال خونی از مرکبات پرفایده برای بدن می باشد. پرتقال توسرخ در شمال ایران تولید می شود. این نوع پرتقال از پرتقال های دیگر پرخاصیت تر می باشد.

پرتقال توسرخ پرفروش ترین پرتقال می باشد. قیمت این پرتقال بسیار مناسب می باشد. پرتقال توسرخ از شرایط کاشت متفاوت و سختی برخوردار می باشد.

بهترین پرتقال توسرخ در باغات شمال تولید و برداشت می شود. آب پرتقال تو سرخ از خواص بی نظیری برخوردار می باشد.

در پرتقال سرخ یا تو قرمز ماده ای بنام آنتوسیامین وجود دارد که خاصیت آنتی اکسیدانی قوی دارد. درمان بسیاری از بیماری ها، مانند بیماریهای سرطانی نقش زیادی دارد.

ویتامین ث و کلسیم در پرتقال سبب درمان کمخونی و محکم شدن استخوان بندی می شود.