برداشت پرتقال واشنگتن ناول شمال

پرتقال واشنگتن ناول در چه زمانی برداشت می شود؟ آیا پرتقال واشنگتن ناول بدون هسته است؟ پرتقال واشنگتن ناول چه طعمی دارد؟ آیا پرتقال واشنگتن از ارقام زودرس می باشد.
پرتقال واشنگتن ناول یکی از پرتقال های زودرس می باشد این پرتقال دارای طعم بی نظیر و شیرین می باشد.
پرتقال واشنگتن ناول از پرتقال های درشت و بیضی شکل میباشد که بدون بذر می باشد. این پرتقال از انواع پرتقال هایی با پوست نسبتا ضخیم می باشد.
درخت واشنگتن ناول نسبت به گرما حساس است. و زود آسیب می بیند. میوه واشنگتن ناول بر روی درخت قابلیت ماندگاری بالایی دارد.
گوشت پرتقال ناول پررنگ و نارنجی است و دارای آب نسبتا زیادی می باشد. روی پوست این پرتقال سوراخ و ناهمواری دارد. و از بافت نسبتا محکمی برخوردار می باشد.
پرتقال واشنگتن در اوایل فصل زمستان می رسد و زمان برداشت این میوه، زمستان می باشد. وزن این پرتقال گاها به نیم کیلو می رسد و بسیار مشتری پسند می باشد.
منبع: مرکبات ایران