بازار مناسب خرید و فروش پرتقال

خرید و فروش پرتقال همواره دارای بازار مناسب در ایران بوده و هست. آمار و ارقام نشان دهنده پیشرفت این روند می باشد.
پرتقال به دلیل اینکه یکی از اصلی ترین مرکبات ما ایرانیان است، همواره به دلیل تولید بسیار بالا در باغات کشور، علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می گردد. به همین دلیل خرید و فروش مطلوبی را رقم می زند. زمانی می توان از ترکیب مناسب این محصول صحبت به میان آورد که چرخه خرید وفروش به درستی بچرخد. منظور ما از چرخه مناسب این است که علاوه از اینکع تولید کنندگان مرکبات سود مناسب تری می برند، مشتریان مرکبات هم با قیمت بهتری این محصولات را خرید می کنند. از این رو با ایجاد بستری بر روی اینترنت، فرصتی برای این دو فراهم آوردیم تا باغداران با عرضه مستقیم محصول خود بر روی این بستر، آنها را در معرض فروش مشتریان قرار دهد.
منبع: مرکبات ایران