بازار خرید پرتقال تامسون

شما از چه روشی می توانید تهداد محصولا و کالاها مانند پرتقال تامسون و کالاهای مکمل وابسته به آن را برای افزایش درآمد بیشتر در تجارت اینترنتی خود افزایش دهید؟
شما برای اینکه بتوانید در تجارت اینترنتی خود که در زمینه خرید و فروش پرتقال تامسون فعالیت می کنید و می خواهید درآمد بیشتری را بدست بیاورید بعد از مدتی که در یک زمینه خاص کالا و محصولات خود را در بازار عرضه کردید می توانید محصولات و کالاهای مرتبط به آن که به عنوان یک مکمل برای کالا و محصول خود به حساب می یاید را در بازار عرضه کنید و بعد از مدتی می توانید کالا و محصول دومی و مکمل های مرتبط به آن را عرضه کرده و به درآمد خود را از این طریق در تجارت اینترنتی افزایش دهید.
منبع: مرکبات ایران