بازار خرید پرتقال بم

بازار خرید و فرووش پرتقال بم در سراسر کشور به چه صورتی است؟ برای اینکه بتوانیم آبمیوه خونگی سالم و خوبی مصرف کنیم باید چه راهکاری را پیش بگیریم؟

برای اینکه بتوانید یک آمیوه طبیعی و خانگی میل کنید و از تازه بودن آن اطمینان کامل داشته باشید.

ابتدا باید پرتقال را نصف کرده و سپس آن را به تکه های کوچک خورد کرده و سپس درون آب میوه گیری ریخته و سپس آن را درون لیوان ریخته و سپس آن آمیوه تازه و پالپ دار خوشمزه خانگی را مخصوصاً در فصل سرد سال میل کنید و لذت ببرید.