اعطای نمایندگی پرتقال گلدانی

پرتقال گلدانی از انواع پرطرفدار مرکبات موجود در بازار می باشد. اعطا ی نمایندگی پرتقال گلدانی با شرایط خوب به متقاضیان واگذار می شود.
پرتقال گلدانی از مرکبات تقریبا جدید می باشد. این نوع پرتقال برای بسیاری افراد شناخته شده نیست و افراد زیادی طرز مصرفش را نمی دانند.
پرتقال گلدانی یا کامکوات با پوست خورده می شود. با پرتقال گلدانی یک نوع مربا ی خوش مزه و خوش عطر تهیه می کنند که خواص بی نظیری نیز دارد.
پرتقال گلدانی در منازل و حیاط هلی کوچک قابل نگهداری می باشد.
از درختچه پرتقال گلدانی در تزیین منازل استفاده می شود.
در نمایندگی های پرتقال کامکوات، برتری این میوه نسبت به میوه های دیگر، خواص فراوان این محصول می باشد.
منبع: مرکبات ایران