اعطای نمایندگی پرتقال تامسون

پرتقال تامسون جزو بهترین پرتقال های پرورش یافته ی شمال می باشد. پرتقال تامسون از فروش خوبی برخوردار می باشد. اعطا ی نمایندگی پرتقال تامسون، با شرایط عالی واگذار می شود.

پرتقال تامسون درشت و گوشتی می باشد و از نوع پرتقال نافی می باشد. این پرتقال، بسیار آبدار و شیرین می باشد.

اراضی وسیعی از شهر های مازندران زیر کشت پرتقال تامسون می باشد. پرتقال تامسون علاوه بر رفع نیاز شهر های شمالی، با تمام کشور ارسال می شود.

پرتقال تامسون شمال از کیفیت بسیار خوبی برخوردار می باشد. این محصول، قابلیت صادرات به کشور های خارجی را دارد.

همچنانکه سالانه پرتقال تامسون، به کشور هایی مثل روسیه، عراق و افغانستان صادر می شود.
برای اخذ نمایندگی پرتقال تامسون برای شهر های مختلف کشور می توانید با صاحبان سایت مرکبات تماس حاصل نمایید.