اسم انواع پرتقال شمال

انواع پرتقال در قسمت وسیعی از باغات شمال کشت می شود. تمام کرانه های دریای خزر یکی از انواع پرتقال یا نارنگی را کشت می کنند. تنوع در پرتقال شمال بسیار زیاد می باشد. اسم و نوع مختلفی را دارد.

خاستگاه اصلی پرتقال، کشور های چین و هند از آسیای شرقی می باشد. پرتقال در ابتدا ی پیدایش، تلخ و کوچک و همچنین پر از هسته بوده است.

بعد ها با دستکاری و اصلاح ژنتیک، به پرتقال شیرین و بی بذر امروزی تبدیل شد. ایران یکی از کشور های مرکبات خیزی می باشد که از نظر تولید پرتقال در رده ی هفتم قرار دارد.

ارقام مختلف پرتقال در استان های جنوبی و شمالی کشور عزیزمان کشت و برداشت می شود.

ارقام پرتقال شمال

شمال از مناطق مرکبات خیز می باشد. پرتقال بیشترین سهم را در باغات مرکبات شمال دارد. ارقام متنوعی از پرتقال در شمال کشت می شود.

 

پرتقال تامسون ناول و واشنگتن ناول از پرتقال های درشت و مجلسی می باشد که گاهی هر پرتقال به نیم کیلو می رسد. این پرتقال ها به گرما و حرارت زیاد حساسند. به همین دلیل در هوای گرم جنوب دوام نمی اورند و بهترین مکان برای کشت انواع پرتقال واشنگتن، شمال ایران است.

 

پرتقال خونی مورو از انواع پرتقال خونی شمالی است که در شمال کشور به پرتقال تامسون خونی معروف است. پرتقال مورو وقتی برسد رنگ گوشتش قرمز می شود. این پرتقال گوشتی و آبدار می باشد.
از انواع و ارقام پرتقال شمال می توان به هاملین اشاره کرد.

پرتقال هاملین در سال ۱۳۴۷ از کشور آمریکا وارد ایران شد. این پرتقال بدون بذر و گوشتی می باشد. عطر و طعم خوش از خصوصیات پرتقال هاملین است.
این چند نوع پرتقال، اسم انواع ارقام معروف پرتقال شمالی می باشد.