استفاده از گل گاوزبان در اصفهان برای رنگ موی شرابی

گل های Borago officinalis L. (Boraginaceae) که معمولاً به عنوان گل گاوزبان در اصفهان شناخته می شود، به طور گسترده ای به عنوان یک ماده آشپزی استفاده می شود.

هدف از این مطالعه ارزیابی مزایای بالقوه عصاره گل گاوزبان تازه مربوط به خواص آنتی اکسیدانی، محافظت کننده عصبی و ضد پیری بود. عصاره با استخراج سوکسله با اتانول به عنوان حلال به دست آمد و اسیدهای چرب توسط GC-FID شناسایی شدند.

فعالیت آنتی اکسیدانی در شرایط آزمایشگاهی از طریق سنجش DPPH، FRAP و ORAC مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به ترکیب اسیدهای چرب (FA)، عصاره مقادیر بالایی از FA غیراشباع چندگانه را نشان داد.

رده سلولی Neuro-2a برای تعیین ظرفیت محافظت سلولی عصاره تحت استرس اکسیداتیو (H2O2) استفاده شد. علاوه بر این، ارگانیسم مدل Caenorhabditis elegans برای ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، تاخیر در پیری و همچنین محافظت سلولی و کاهش سمیت β-آمیلوئید استفاده شد.

گیاه

سلول های تیمار شده با عصاره و H2O2 نسبت به گروه کنترل پاسخ بهتری به استرس اکسیداتیو نشان دادند، به ویژه از نظر فعالیت میتوکندری (آزمون MTT)، حالت ردوکس (تشکیل ROS) و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی (کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز).

عصاره گل B. officinalis فعالیت آنتی اکسیدانی امیدوارکننده‌ای را در مدل‌های انتخابی، بدون ایجاد سمیت نشان داد. از این رو، نتایج به‌دست‌آمده از خواص آنتی‌اکسیدانی گل گاوزبان در سنجش‌های زیستی مختلف با استفاده از موجودات زنده پشتیبانی می‌کند.

Borago officinalis L. (Boraginaceae)، که معمولاً به نام گل گاوزبان شناخته می شود، یک گیاه علفی و گلدار یک ساله بومی منطقه مدیترانه (ایتالیا، اسپانیا، خاورمیانه و غیره) است.

این گونه به طور گسترده برای مصرف برگ و گل آن و همچنین برای مصارف درمانی، زینتی و آرایشی کشت می شود [1]. گل گاوزبان به دلیل محبوبیت مجدد گل های خوراکی در بین مصرف کنندگان مورد توجه قرار گرفته است.

فراتر از ارزش زیبایی شناختی، گل های خوراکی منبع جالبی از ترکیبات زیست فعال با خواص مثبت برای ارتقای سلامت هستند. با این حال، این گونه ممکن است حاوی مقادیر کمی از آلکالوئیدهای پیرولیزیدین باشد.

در اروپا استفاده دیرینه ای از گل گاوزبان به عنوان تقویت کننده خلق و خوی وجود دارد و بیشتر مطالعات اخیر این گیاه بر روی دانه ها متمرکز شده است، به دلیل محتوای بالای اسیدهای گاما لینولنیک که ضد التهاب و ضد التهابی نشان داده است